அம்மா என்ற மந்திரச் சொல்லின் மகிமை.mp3

அம்மா என்று எண்ணிப் பாருங்கள், தாய்க்குண்டான சக்தி.mp3

உங்கள் தாயின் உணர்வு உங்களைக் காக்கும் - யாம் CHALLENGE செய்கிறோம்.mp3

பேரண்டமும் பேருலகமும் அன்னை தந்தையிடம் தான்.mp3

தாய் கருவில் பெற்ற பூர்வ புண்ணியம் தான் என்னை ஞானம் பெறச் செய்தது.mp3

நம்மைப் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கிய நம் தாயை எப்படி மதிக்கின்றோம்.mp3

தாய் தந்தையை முதல் தெய்வம் என்று உணர்த்தியவன் ஆதியில் அகஸ்தியன்.mp3

ஞானம் பெறுவதற்கும் கெட்டவனாக மாறுவதற்கும் தாய் கருவில் நாம் பெற்ற நிலையே காரணம் .mp3

உன் தாய் எடுத்த உணர்வால் தான் நான் உன்னை அணுக முடிந்தது என்றார் குரு.mp3

சாமிகள் தன் தாயின் கருவில் பெற்ற குரு அருளை உருக்கமாக வெளிப்படுத்திய நிலை.mp3

கோவிலில் தாய் தந்தையருக்காகத் தான் முதலில் வேண்டும்படி சொல்கிறார்கள்.mp3

குருநாதர் சூட்சமத்தில் சென்றபின் எனக்குக் காட்டிய முதல் நிலை.mp3

பயில்வான்கள் சுவாசம், மிருகங்களின் நுகரும் ஆற்றல், அகஸ்தியன் நஞ்சை வென்ற ஆற்றல்.mp3

மின்னல்கள், வைரம் விளைச்சல், நாகம் சுவாசித்து வைரமாக்குதல் - அறிந்தவன் அகஸ்தியன்.mp3

நட்சத்திரங்களின் கதிரியக்கங்களை அடக்கிய அகஸ்தியனின் ஆற்றல்கள்.mp3

காட்டு ராஜா அகஸ்தியன் - மான் தோல் புலி தோலில் உட்கார்ந்த சித்தர்களின் கடைசி நிலைகள்.mp3

காலம் காலமாக மறைந்த அகஸ்தியனின் நிலைகளை குருநாதர் உணர்த்தி எல்லோரையும் பெறும்படி செய்தார்.mp3

கணவன் மனைவி ஒன்றாக உயிர் பிரிந்தால் அடுத்த உடல் எப்படி இருக்கும் - அகஸ்தியன் தாய் தந்தையர்.mp3

அகஸ்தியன் கண்ட அகண்ட அண்டங்களை குரு கண்டார் - அவர் சென்ற இடம் நாம் செல்வோம்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற நிலையை குருநாதர் எல்லோரையும் பெறச் செய்கின்றார்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற ஆற்றல், பிருகு, வியாசகன் சரித்திரம், பகவத் கீதை .mp3

அகஸ்தியன் தன் மூச்சலைகளால் மௌனமாக வெளிவிட்ட ஆற்றல்கள்.mp3

அகஸ்தியன் சிறு வயதில் பெற்ற ஆற்றல் மிக்க சக்திகள் எதன் மூலம் பெற்றான்.mp3

அகஸ்தியனைப் பின்பற்றி நாமும் பூமியைச் சமப்படுத்துதல் வேண்டும்.mp3

அகஸ்தியனைப் போன்ற அருள் ஞானிகளைத் தென்னாட்டிலே உருவாக்குங்கள்.mp3

27 நட்சத்திரங்களின் ஆற்றலை எடுத்த அகஸ்தியனும் அரசனாக இருந்த பிருகு 1 நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலை எடுத்ததும்.mp3

பல அகஸ்தியர்களை உருவாக்குங்கள்.mp3

பூமியின் ஈர்ப்பு எல்லையை அறிந்த அகஸ்தியனும் அவர் மனைவியும்.mp3

விஞ்ஞானிகள் உபயோகிக்கும் கதிரியக்கமும், அதை ஒளியாக்கிய அகஸ்தியனின் ஆற்றலும்.mp3

புலஸ்தியர் - அகஸ்தியர் உருவான நிலையும் அவனின் ஆற்றலும்.mp3

நஞ்சின் இயக்கம் அறிந்த அகஸ்தியன், மின்னலின் ஆற்றல் பெற்ற துருவன்.mp3

பாபநாசத்தில் பதிவாகியுள்ள அகஸ்தியரின் உணர்வுகள்.mp3

படிப்பறிவு இல்லாத அகஸ்தியன் தாய் கருவில் பெற்ற சக்திகள்.mp3

தமிழ் சொல்லின் சுருதியும் அதனின் உணர்ச்சியும் - தென்னாட்டுடைய சிவன்.mp3

அகஸ்திய்ன் தாய் கருவில் பெற்ற ஆற்றல்.mp3

ஆதியிலே அண்டத்தைக் கண்டுனர்ந்த அகஸ்தியன் உணர்வுகளை நுகரும் வழியினை குரு காட்டினார் .mp3

அறிவே இல்லாத சிறிய வயதில் அகஸ்தியன் கண்டுணர்ந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆற்றல்கள்.mp3

அகஸ்தியன் வெளிப்படுத்திய உணர்வலைகளைக் காற்றிலிருந்து பிரிக்கும் வழி.mp3

அகஸ்தியன், துருவ நட்கத்திரம், சப்தரிஷி மண்டலம்.mp3

அகஸ்தியரும் நானும் - நான் தான் அவன், அவன் தான் நான்.mp3

அகஸ்தியன் வளர்த்த அருள் ஞான வித்தைப் பாதுகாக்க வேண்டிய முறை.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற அருள் மணங்களை நுகரும் தியானம்.mp3

அகஸ்தியன் பாதம் பட்ட இடங்களில் பதிந்துள்ள ஆற்றல்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பாதம் பட்ட இடங்களில் உள்ள ஜீவ சக்தியான நீர்.mp3

ஆதியிலே அண்டத்தைக் கண்டுனர்ந்த அகஸ்தியன் உணர்வுகளை நுகரும் வழியினை குரு காட்டினார் .mp3

அகஸ்தியன் நடந்து சென்ற பாதையில் படர்ந்துள்ள ஆற்ற்ல்கள்.mp3

அகஸ்தியனின் உணர்வை உங்களுக்குள் அணுவாக உருவாக்குகிறோம்.mp3

அகஸ்தியனின் ஆற்றலைப் பெறச் செய்யும் வீரியமான உபதேசம்.mp3

அண்டத்தில் எண்ணத்தைப் பாய்ச்சிய அகஸ்தியனின் ஆற்றலைப் பதிவாக்க வேண்டிய முறை.mp3

அக்ஸ்தியனை ஏன் குள்ளமாகக் காண்பித்துள்ளார்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற ஆற்றலை அவன் சகாக்களும் பெறுகின்றனர்.mp3

அகஸ்தியன் உயிரின் இயக்கத்தை அறிந்து நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலைப் பெற்றான்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற 27 நட்சத்திர ஆற்றலை நான் பெற்றேன் நீங்களும் பெறுங்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற ஆற்றல் எது என்று அறியவிடாது செய்துவிட்டனர்.mp3

அகஸ்தியன் சென்ற ஞானப் பாதையும் பின் வந்த அரசர்கள் மாற்றியதும்.mp3

அகஸ்தியனின் ஆற்றலை எந்நாட்டவரையும் பெறச் செய்யுங்கள்.mp3

அகஸ்தியன் உணர்வை அதிகம் வெளிப்படுத்தியவர்களில் வியாசகர் ஒருவர்.mp3

அகஸ்தியன் - வெள்ளிக் கோள் - வியாழன் கோள் - ஒளியான உணர்வு.mp3

அகஸ்தியன் கண்ட 2000 சூரிய குடும்பம்.mp3

அகஸ்தியனைப் போல் நீங்களும் பூமியைச் சமப்படுத்துங்கள்.mp3

அகஸ்தியனுக்குப் பின் அவனைப் போன்ற சக்தி பெற்ற ஞானிகள் தோன்றவில்லை.mp3

அகஸ்தியர் பெற்ற பச்சிலைகள் மணங்களைப் பெறும் தியானம்.mp3

உருவத்தைக் கண்டவர்கள் விஞ்ஞானிகள் - மூலத்தைக் கண்டவன் அகஸ்தியன்.mp3

அகஸ்தியன் கண்டதும் - விஞ்ஞானிகள் கண்டதும் எலெக்ட்ரிக் எலெக்ட்ரானிக்.mp3

அகஸ்தியன் காட்டிய வழியில் முன்னொர்களை விண் செலுத்த வேண்டும்.mp3

அகஸ்தியன் உணர்வைப் பெறும் தியானம்.mp3

அகஸ்தியன் கண்ட பிரபஞ்சத்திற்கே உங்களை அழைத்துச் செல்கிறோம்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற 27 நட்சத்திர ஆற்றலை நான் பெற்றேன் நீங்களும் பெறுங்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பார்வையில் கேன்சர் நோய் கேன்சல் ஆகிவிடும்.mp3

அகஸ்தியன் கண்டுணர்ந்த அழுத்தம், பொறி, அதிர்வு, உணர்வு - Electronic.mp3

அகஸ்தியன் கண்டதும் - விஞ்ஞானிகள் கண்டதும் எலெக்ட்ரிக் எலெக்ட்ரானிக்.mp3

அகஸ்தியராக நீங்கள் மாறி மற்றவர்களையும் மாற்றுங்கள், விளம்பரம் தேவையில்லை.mp3

வெள்ளிக் கோளின் ஒளி எப்படிப்பட்டது.mp3

மின்னல், வெள்ளிக்கோள் - அகஸ்தியன்.mp3

அகஸ்தியன் ஒளியானது -வெள்ளிக் கோள், வியாழன் கோள்.mp3

அகஸ்தியன் சென்ற ஞானப் பாதையும் பின் வந்த அரசர்கள் மாற்றியதும்.mp3

அகஸ்தியன் வெளிப்படுத்திய உணர்வலைகளைக் காற்றிலிருந்து பிரிக்கும் வழி.mp3

உயிரே கடவுள்

தனித்த கடவுள் இல்லை - வெப்பம் காந்தம் விஷம் மூன்றும் சேர்ந்து நான்கானால் சிருஷ்டி.mp3

யாருக்காகப் போராடுகின்றீர்கள், உங்கள் உயிருக்காக அருளை எடுங்கள்.mp3

நம் உயிர் நட்சத்திரத்திற்குச் செய்யவேண்டிய அர்ச்சனை.mp3

குறுகிய காலமே வாழும் இந்த நீசமான உடலுக்காக வாழாது உயிர் ஈசனுடன் ஒன்றி வாழ்ந்த ஞானிகள்.mp3

ஒவ்வொரு உயிரையும் கடவுளாக மதித்து அறியாது சேர்ந்த தீமைகளை நீக்கிடச் செய்தால் என்னைக் காணலாம் - குரு.mp3

இந்த உடலை நமது என்று சொந்தம் கொண்டாட முடியாது, உயிர் தான் உருவாக்கியது.mp3

உயிர் எப்படி உருவாகி ஈசன் ஆகின்றது - வைரம் - மின்மினிப் பூச்சி.mp3

Positive Negative பிரகலாதன் இரண்யன் - இந்தத் தூணில் இருக்கின்றானா கடவுள்.mp3

உயிரின் இயக்கத்தை அனுபவபூரவமாக உணருங்கள்.mp3

வாசு, உயிர், வாசு தேவன், வாஸ்து சாஸ்திரம் - ஞானிகள் காட்டியது.mp3

மெய்ப் பொருள் எது - விளக்கம்.mp3

மெய்ப் பொருளை அறியச் செய்யும் உயிரும் நம்மை உருவாக்கிய தாயும்.mp3

நான் என்ற சொல்லுக்கே மூலம் நம் உயிர் தான்.mp3

நம் உயிர் உருவான அணுக்களுக்கு உணவு கொடுக்கும் நிலை.mp3

நம் உடல் என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் உயிரின் உடல் தான் இது நம் உடல் இல்லை.mp3

நமக்குள் நின்று இயக்கும் ஈசனை உணராது தெய்வத்தை வெளியில் தேடுகின்றோம்.mp3

கடவுள் யார், அவர் தண்டனை கொடுப்பாரா.mp3

எது கடவுள்.mp3

உயிர் ஜீவ அணுக்களை உருவாக்கி உடலாக்கும் நிலை.mp3

உயிர் ஈஸ்வரா - குருநாதர் ஈஸ்வரா - அவர் விளையை வைத்த வித்து நமக்குள் வந்தால் ஈஸ்வரா.mp3

உயிர் - வெப்பம் - கடவுள் - வெப்பமே அனைத்தையும் உருவாக்குகின்றது - விளக்கம்.mp3

உயிர் - அவனின்றி அணுவும் அசையாது, உயிர் இருக்கும் வரை தான் மதிப்பு.mp3

உயிரின் இயக்கத்தை அனுபவபூரவமாக உணருங்கள்.mp3

உயிருக்குள் வெப்பத் தணல் கூடினால் வரும் விளைவுகள்.mp3

உயிரின் ஆசை வேண்டும் உடலின் ஆசை வேண்டாம்.mp3

நம் உயிரிடம் மட்டும் யாரும் ஏமாற்ற முடியாது.mp3

உயிரிலே பட்டு விட்டால் அது இயக்கத்தான் செய்யும் - விளக்கம்.mp3

உயிருடன் ஒன்ற வேண்டும்.mp3

புருவ மத்தி தியானம்

நமக்குக் கெடுதல் செய்பவர்களுக்குத் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

படிக்கும் மாணவ மாணவியர் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

மாமன் மாமியாருக்குச் செய்ய வேண்டிய தியானம்.mp3

நமக்குள் வரும் உயிரினங்களின் ஆன்மாக்களுக்குத் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

நாம் எதைத் தியானிக்கின்றோம் எதைத் தியானிக்க வேண்டும்.mp3

ஒளிப் பிழம்பாக மாற்றும் புருவ மத்தி தியானம்.mp3

தீமைகளை நீக்க மகரிஷிகளை எண்ண வேண்டிய சரியான முறை.mp3

எந்த அணுவை ஜீவனாக்க வேண்டும் - வெறுமனே ஓம் ஓம் என்று சொல்வதில் பலன் இல்லை,.mp3

தியானம் - உறுப்புகள் விளக்கத்துடன் .mp3

ஆட்சி செய்பவர்களுக்கு நாம் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

உடல் உறுப்புகள் தியானம்.mp3

ஆசைப்பட்டு துருவ நட்சத்திரத்தைத் தியானம் செய்யுங்கள்.mp3

பேரொளி பெறும் தியானம்.mp3

ஜீவான்மா ஜீவ அணுக்கள் தியானம்.mp3

KIDNEY க்கு செய்ய வேண்டிய தியானம்.mp3

துருவ நட்சத்திரம்

நீடித்த ஆயுளாக உடல்கள் மாறாமல் துருவ நட்சத்திரத்துடன் ஆயுள் கால மெம்பர்.mp3

துருவ நட்சத்திரத்தைத் தட்டினால் தீமைகள் அகலும்.mp3

நட்சத்திர மோதல் உயிர் - நட்சத்திர சத்து தாவர இனம், உடலுக்குள் இயக்கம் - துருவ நட்சத்திரம்.mp3

தீமைகளை உடனுக்குடன் நீக்க துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வை இணைக்கும் முறைகள்.mp3

உயிரின் இயக்கம் - குருநாதர் துருவ நட்சத்திரத்தை ஒன்றியே உபதேசித்தார்.mp3

உங்கள் குணங்கள் அனைத்திலும் ஊழ்வினையாக துருவ நட்சத்திரத்தை இணைக்கின்றோம்.mp3

27 நட்சத்திரம், உயிர் குரு.mp3

இந்த வாழ்க்கையில் நம் எல்லை துருவ நட்சத்திரம் தான்.mp3

விடாப்ப்டியாக துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வை நுகருங்கள்.mp3

தீமைகளைப் பிளக்கும் மேக்னட்டார் - துருவ நட்சத்திரம்.mp3

சூரியன் உதிக்கும் முன் துருவ நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலை எடுத்துப் பழகுங்கள்.mp3

விஞ்ஞானத்தின் பாதிப்பிலிருந்து நம் கிட்னியைக் காக்கும் துருவ நட்சத்திரம்.mp3

அமிலத்தில் ஊற வைத்து விதைகளைக் காப்பது போல் துருவ நட்சத்திரத்தால் நம்மைக் காக்க வேண்டும்.mp3

துருவம் பூமி நேர்கோட்டில் வரும் துருவ நடத்திரத்தைக் கவர வேண்டும்.mp3

அதோ வருகிறான் நாரதன் - கண்ணன் காட்டியது.mp3

துருவ நட்சத்திரத்தைப் பார்த்து அதை நுகர்ந்து தீமைகளை நீக்கச் செய்தார் குருநாதர்.mp3

அகஸ்தியன் துருவன் துருவ மகரிஷி துருவ நட்சத்திரம் - விளக்கம்.mp3

எந்தக் குழந்தை வேண்டும், மார்க்கண்டேயன் - என்றும் பதினாறு துருவ நட்சத்திரம்.mp3

நமது எல்லை துருவ நட்ஸ்த்திரம் தான்.mp3

குருவிடம் யாம் பெற்ற அனுபவங்கள்

வேரைக் கொடுத்து காளிங்கன் பாம்பை எடுத்து வரச் சொன்னார் - புலி செத்துக் கிடந்த இடத்தில் அனுபவம்.mp3

விரலை நீட்டச் சொல்லி - கொடுத்த சக்திகள், காக்கும் சக்தி எது என்று அனுபவம்.mp3

போஸ்டில் கல்லைத் தட்டினார் - தன் ஆன்மாவைக் காட்டினார் - அகஸ்தியன் உணர்வைக் காட்டினார்.mp3

பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

நஞ்சான உணர்வைப் பற்றி அறிய நஞ்சு கொண்ட தாவரங்களுக்கு மத்தியில் அனுபவம்.mp3

பழனி மலையில் முருகனின் காட்சி - அனுபவம்.mp3

திருத்தணி, திருப்பதி, குரு பரிசோதித்த அனுபவங்கள்.mp3

திருப்பதி நீர் வீழ்ச்சி பள்ளத்தாக்கில் உள்ள குகையில் குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

குருநாதர் தங்கம் செய்வதையும் உயிரை மணியாக்கும் நிலையும் காட்டினார்.mp3

கீரியும் பாம்பும் சண்டையிடுதல் - அனுபவம்.mp3

காட்டுக்குள் யாம் பெற்ற அனுபவத்தை நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே பெறலாம்.mp3

காட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்று இன்னல்களைக் கொடுத்து ஏன் அனுபவம் பெறச் செய்தார் குரு.mp3

என் மருமகனும் நானும் சஞ்சீவி மலைக்குச் செல்லும்போது குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

உயிரை அறிந்த நீ ஏண்டா பொய் உலகிற்குப் போகிறாய் என்று குரு கேட்டார்.mp3

எறும்புப் புற்றில் வைத்து குருநாதர் கொடுத்த அனுபவம்.mp3

அஸ்ஸாம் காட்டில் காட்டுவாசிகள் மூலம் மதங்கள் இனங்கள் உருவான நிலை அனுபவம்.mp3

இன்று கேமரக்களில் நுண்ணிய படங்களை எடுப்பது போல குரு எனக்குக் காட்டினார்.mp3

இமயமலையில் கொடுத்த அனுபவம் - மனமே இனிமேல் மயங்காதே.mp3

அஸ்ஸாம் காட்டில் பெற்ற முழுமையான அனுபவம் - ஆன்மாக்களின் இயக்கங்கள்.mp3

அரசாங்கத்தை ஏமாற்றும் ஒருவர் குருநாதரிடம் ஆசி வாங்கும்போது கொடுத்த அனுபவம்.mp3

போஸ்டில் கல்லைத் தட்டி டெலிஃபோன் செய்தார் குருநாதர்.mp3

அகம் கொள்ளாமல் மற்றவர்களை எப்படி உயர்த்த வேண்டும் என்று உணர்த்தினார் குரு.mp3

தரித்திர நேரத்தில் தங்கம் செய்வதைக் காட்டி மனதைத் தங்கமாக்கச் சொன்னார் குரு.mp3

திருப்பதி அனுபவம் - குரங்கு, தங்கக் காசு, ராஜத் தேள்.mp3

குருநாதர் யார் என்று கேட்டேன், நீ சீக்கிரம் தெரிந்து கொள்வாய் என்றார்.mp3

ஜல்லிக்கட்டுக் காளையிடம் குருநாதர் கொடுத்த அனுபவம்.mp3

மரத்தைத் தூக்கி எறியும் சக்தி கொடுத்தார், மலைப்பாம்பு, மந்திரவாதிகளிடம் குருவின் பரீட்சை.mp3

புலியை வீழ்த்திய பன்றி - காட்டுக்குள் அனுபவம்.mp3

நாயை வைத்து எனக்குக் கொடுத்த அனுபவங்கள்.mp3

தைப் பொங்கல் அன்று குரு எனக்குள் ஒலி பரப்பிய அவர் சக்தி.mp3

குமாரபாளையத்தில் மந்திரவாதிகளிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

அகஸ்தியன் உணர்வைக் கவர்வதற்குக் காட்டில் அழைத்துச் சென்று குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

அஸ்ஸாம் காட்டில் உள்ள இரத்தத்தை உறிஞ்சும் செடி கொடி பூக்கள்.mp3

மிருகங்களிடமிருந்து தப்பச் செய்தார் குருநாதர்.mp3

விஷத்தை முறிக்கும் பச்சிலைகளைக் காட்டினார் குருநாதர்.mp3

மரண பயம் - பழனியில் வாழை நாரை பாம்பு என்று சொல்லச் சொன்னார் - அனுபவம்.mp3

மனமே இனியாகிலும் மயங்காதே - குருநாதரிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸுக்குக் குறுக்காக இழுத்தார் குருநாதர்.mp3

புலி, கேளை ஆடுகள், உடும்பு மலைப்பகுதியில் அனுபவம்.mp3

பாப்பம்பட்டி மந்திரவாதியிடம் குருநாதர் கொடுத்த அனுபவம்.mp3

புலி பன்றி சண்டையைக் காட்டினார் குருநாதர்.mp3

தற்கொலை செய்தால் மிருகமாகப் போவாய் என்றார் குருநாதர்.mp3

பண்ணாரிக் காட்டில் யானை, புலியிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

தீமைகளை எனக்குள் உருவாக்கி தீமையை நீக்கும் அனுபவத்தைக் கொடுத்தார் குருநாதர்.mp3

திருப்பதி அனுபவம் - குரங்கு, தங்கக் காசு, ராஜத் தேள்.mp3

டெங்கு காய்ச்சலை நீக்கிய அனுபவம்.mp3

தர்மம் செய்வது எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்று காட்டுக்குள் வைத்துக் காட்டினார் குரு.mp3

சிக்கலான நேரங்களில் நாம் எண்ண வேண்டியது எது - இமயமலையில் அனுபவம்.mp3

குஜராத்திகள் இருக்கும் எலி விரதம்.mp3

காட்டுவாசிகளின் செயல்களையும் மந்திரம் செய்யும் நிலைகளையும் காட்டினார் குரு.mp3

குருநாதர் எனக்கு நேரடியாக எப்படி உணர்த்திக் காட்டினார், பார்க்கச் செய்தார்.mp3

குமாரபாளையம் தியான வழி அன்பர் அம்மாவுக்குக் கிடைத்த காட்சி.mp3

குமாரபாளையத்தில் மந்திரவாதிகளிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

காட்டுக்குள் அனுபவம், யானை, கொக்கு, ஓநாய் இவைகளைக் காக்கச் செய்தார் குருநாதர்.mp3

காட்டுக்குள் புலி வேட்டைக்கு யாம் சென்று பெற்ற அனுயவம்.mp3

காலில் செருப்பு போடக் கூடாது என்றார் குரு - அனுபவம்.mp3

காட்டில் யானைகள் ஒரு யானையின் பிரசவத்திற்கு எப்படி உதவுகின்றது.mp3

கரடிக் குகை மேல் படுத்திருக்கும்போது பெற்ற அனுபவம்.mp3

ஆனைமலைக் காட்டில் யானை, மலைப் பாம்பிடம் குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

காசி கங்கைக் கரையில் அகோரிகளிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

அக்காலங்களில் நடந்தவைகளை குருநாதர் எமக்குக் காட்டிய நிலைகள்.mp3

என்னைக் கேலி செய்த பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு உண்மையை உணர்த்தினார் குரு.mp3

நான் படித்துப் பேசவில்லை, அனுபவித்துச் சொல்கிறேன்.mp3

முருகன் காட்சி, போகர் சமாதி அனுபவம்.mp3

கேதார்நாத்தில் குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

புலி, மலைப் பாம்பு அனுபவம்.mp3

கங்கையில் அகோரிகளிடம் பெற்ற அனுபவ்ம்.mp3

குரு அருள்

பல ஞானிகளின் அலைவரிசைகளைக் கொடுக்கின்றோம், TV போன்று திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.mp3

நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம், குரு அருளை யாம் கொடுக்கும் வழியும் மற்றவர்கள் கொடுக்கும் வழியும்.mp3

நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கும் பாதுகாப்பு.mp3

தீமைளிலிருந்து விடுபடும் மக்களை வாக்கின் மூலம் உருவாக்கு என்றார் குரு - நோயை நீக்கி அல்ல.mp3

குருநாதர் எனக்கு எந்த மாதிரி இடத்தில் வைத்து உபதேசம் கொடுத்தார்.mp3

செடிகளின் தூரைக் கிளறி உரம் வைப்பது போல் அருள் உணர்வை இணைக்கின்றோம்.mp3

ஞானிகளின் உணர்வை இணைத்து எலெக்ட்ரானிக் கன்ட்ரொல் போல் தீமைகளைத் தடுக்கமுடியும்.mp3

உயிரை எல்லோரையும் மதிக்கும்படி செய் என்றார் குருநாதர்.mp3

குருநாதர் எனக்குச் சொன்னது என்ன.mp3

உங்களுக்குள் அருளைப் பாய்ச்சும் பொழுது கதவை மூடிக் கொண்டால் என்ன ஆகும்.mp3

உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் தீமைகளை அகற்றவே உபதேசிக்கின்றோம்.mp3

உபதேசத்தை யாரும் கேட்கவில்லை என்ற வேதனை கூடாது என்றார் குருநாதர்.mp3

அண்டத்தையே அலசி சக்தி கொடுக்கின்றோம், நீங்களும் அண்டத்தை அலசி எடுக்க முடியும்.mp3

ஆசீர்வாதம் செய்யும்போது காசு எதற்காகக் கொடுக்கின்றோம்.mp3

யாம் கொடுக்கும் தியானப் பயிற்சிக்குக் காசோ பணமோ செலவு இல்லை.mp3

யார் சொல்வதைச் சீராகக் கடைப்பிடிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கும்.mp3

நான் உங்களுக்குச் சொல்வதும் நீங்கள் பெறவேண்டியதும்.mp3

அருள் சக்திகளை குரு காட்டிய வழியில் எப்படிப் பரப்புகின்றோம்.mp3

விளக்கின் திரியைத் தூண்டுவது போல் திரும்பத் திரும்ப உபதேசிக்கின்றோம்.mp3

அருள் வழியில் வாழும் வழி முறை.mp3

நான் கொடுக்கும் அருள்வாக்கைத் தூக்கியெறிந்துவிடாதீர்கள்.mp3

அண்டத்தையே அலசி சக்தி கொடுக்கின்றோம், நீங்களும் அண்டத்தை அலசி எடுக்க முடியும்.mp3

மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர்

குருநாதர் பைத்தியமாக இருந்தார் ஏன்.mp3

ரிக் வேதத்தை சுருதி சுத்தமாகப் பாடிக் காட்டினார் குருநாதர்.mp3

ரிக் வேதத்தை மேலிருந்து கீழ் கீழிருந்து மேல் நிதர்சனமாக உணர்த்தினார் குரு.mp3

மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர் சரித்திரம்.mp3

குருநாதர் கொடுக்கும் ஞானப்பொக்கிஷம்.mp3

குருநாதர் தன் மனைவியுடன் விண்ணுலகில் வாழும் நிலை.mp3

குருநாதர் கொடுக்கும் அண்டத்தின் உணர்வுகள் அளவு கடந்த நிலைகளில் உண்டு.mp3

குருநாதர் ஒவ்வொரு நிலைகளுக்கும் சூட்சமமாக பல விளக்கங்கள் கொடுப்பார்.mp3

குருநாதர் என்னிடம் வேதனைப்பட்டுச் சொன்னது என்ன.mp3

குருநாதர் எமக்கு உபதேசம் கொடுத்த முறை.mp3

குருநாதர் எனக்கு விண்ணின் நிலைகளைக் காட்டிய முறை.mp3

குரு சூரியனாக இருந்து அவர் பெற்ற உணர்வைப் பெறும்படி செய்தார்.mp3

குருநாதரை அணுகிய சிலர் தவறான வழியில் சென்று கொண்டுள்ளார்கள்.mp3

குருதேவரிடம் எதைக் கேட்க வேண்டும் ஆனால், எதைக் கேட்டார்கள்.mp3

குரு பூஜை விழாவின் விளக்கம்.mp3

12 மாத காலத்தையும் வீணாக்காது அருள் ஒளியை மக்களைப் பெறச் செய் என்றார் குருநாதர்.mp3

அருள் ஞானத்தை அனைவரையும் பெறச் செய்து பேரானந்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்.mp3

குருநாதர் யார் என்று கேட்டேன், நீ சீக்கிரம் தெரிந்து கொள்வாய் என்றார்.mp3

தியானம்

சாமிகள் பாடலுடன் தியானம்.mp3

கணவன் மனைவி தியானம்.mp3

அகஸ்தியர் பெற்ற பச்சிலைகள் மணங்களைப் பெறும் தியானம்.mp3

தெய்வ விளக்கம்

நாரதன் எல்லோரிடத்திலும் செல்கிறான் - விளக்கம்.mp3

விநாயகர் சதுர்த்தி - தீமைகளை எப்படிக் கரைக்க வேண்டும் - விளக்கம்.mp3

முண்டியடித்து முதலில் ஆண்டவனத் தரிசித்தால் அருள் கொடுப்பான் என்று எண்ணூகின்றார்கள்.mp3

பெருமாள் -வடக்கு வாசல் - சொர்க்கவாசல் .mp3

பராசக்தி குளிக்கும் குளத்தில் குளித்தால் பெண்ணாக மாறுவார்கள் - விளக்கம்.mp3

பங்குனி உத்திரம் தேரோட்டம் முருகனுக்குகந்த நாள் - விளக்கம்.mp3

சிவன் - முழு விளக்கம்.mp3

காரண காரியப் பெயர்கள் சீதாலக்ஷ்மி, காயத்ரி, நாராயணன் பூலோக அவதாரம்.mp3

கார்த்திகைப் பெண்கள், இந்திரலோகத்தின் கன்னிப் பெண்கள் - விளக்கம்.mp3

கோவிலை உருவாக்கிய மெய்ஞானிகள்.mp3

கடவுள்களுக்கு மத்தியில் போர் - அங்காளேஸ்வரி விளக்கம்.mp3

இன்று காசைக் கொடுத்துச் சாமியைத் தரிசனம் செய்கிறோம் என்று ஆலயப் பண்புகள் மாறிவிட்டது.mp3

இந்திரலோகத்தில் இரண்யன் - கண்ணன் மீள நாரதனைக் காட்டுகின்றான் - விளக்கம்.mp3

ஆலயத்தைச் சுற்றி வரும்பொழுது எதை எண்ண வேண்டும்.mp3

ஆதிசங்கரரின் சீடர்கள் அவர் சொன்னதை மாற்றிய நிலைகள்தான் ஆலய வழிபாடாகிவிட்டது.mp3

கோவிலை நிர்மாணித்த ஸ்தபதிகள்.mp3

பூஜை ரூமில் சாமி படம் எதற்காக வைக்கிறோம்.mp3

பிரதோஷம் - நந்தீஸ்வரன் காதில் சொன்னால் தீமைகள் அகலுமா.mp3

ஓம் நம சிவாய - எதை நாம் சிவமாக்க வேண்டும்.mp3

பிள்ளையார் - இந்தப் பிள்ளை யார்.mp3

கணஹோமம் எது - நெய்யை ஊற்றுவது ஏன்.mp3

காயத்ரி மந்திரம் - விளக்கம்.mp3

விநாயகனை முதலில் ஏன் வணங்க வேண்டும்.mp3

கருப்பணச் சாமி.mp3

தீமையை நீக்கும் பயிற்சி

தீமைகளை அகற்றிட உபதேசிக்கின்றோம்.mp3

மகரிஷிகளின் சக்தியை வளர்த்தால் தீமைகள் நாடாது, வந்தாலும் தடுக்கும்.mp3

நம்மையறியாமல் வரும் தீமைகளை நீக்க வேண்டும்.mp3

தீமையை நீக்கும் அருள் வழிகள்.mp3

துணிகளை வெளுத்துத் தூய்மையாக்குவது போல் தீமைகளைப் போக்க வேண்டும்.mp3

தீமையை உணவாக உட்கொள்ளும் அருள் ஞானியின் உணர்வுகள்.mp3

தீமையை உணவாக உட்கொள்ளும் அருள் ஞானியின் உணர்வுகள்.mp3

தீமை செய்யும் உணர்வு இரத்தத்தின் வழி சென்று உருவாவதற்கு முன் நாம் சுத்தப்படுத்த முடியும்.mp3

கெட்டுப் போக யாரையும் நான் திட்டுவதில்லை, கெட்டது போக அதைச் செய்வது.mp3

சண்டை வந்தால் பஞ்சாயத்து வைத்தால் சரியாகுமா -விநாயர் சதுர்த்தி விளக்கம்.mp3

குழந்தையாலோ, தொழிலிலோ, குடும்பத்திலோ வரும் தீமைகளை தூய்மைப்படுத்தும் நிலை.mp3

கம்ப்யூட்டர் பிழைகளைத் திருத்துவது போல் இரத்தத்தில் வரும் தீமைகளை அகற்றுங்கள்.mp3

நீரைக் கட்டி களை நீக்குவது போல் தீமைகளை நீக்குங்கள்.mp3

இராமேஸ்வரம் இராமலிங்கம்

இராமேஸ்வரம், கோடிக்கரை விஷ்ணு தனுசு - விளக்கம்.mp3

இறப்பை யாரும் தடுக்க முடியாது - வாழும் சிறிது காலத்தில் நல்லதை எடுக்க வேண்டும்.mp3

என்றுமே இளமைப் பருவம் போல் விண்ணிலே வாழுங்கள்.mp3

இராமேஸ்வரம் கோடிக்கரை தனுஷ்கோடி துருவ நட்சத்திரம்.mp3

இராமேஸ்வரத்தில் துருவ நட்சத்திரத்தை நேரடியாகப் பார்த்து எடுக்க முடியும்.mp3

இராமன் மனைதைக் குவித்து சிவலிங்கத்தைப் பூஜித்தான் விளக்கம் .mp3

மகரிஷிகளின் உலகம் மகரிஷிகளுடன் தொடர்பு

நான் பேசவில்லை, உலகைக் காத்திடும் எண்ணம் கொண்ட ஞானிகளின் உணர்வே பேசுகிறது.mp3

மகரிஷியும் நானும், நான் தான் அவன் அவன் தான் நான்.mp3

தீமையை நீக்கும் கூட்டமைப்பு பல ஆயிரமாகி பல இலட்சமாகும்.mp3

மெய்ஞானிகளின் உணர்வைக் கவர்ந்தால் மெய்ஞானிகள் நம்மை அழைத்துக் கொள்வார்கள்.mp3

தனித்திரு விழித்திரு.mp3

நோய் வரக் காரணம்

தலைவலிக்குக் கண்ணாடி போட வேண்டுமா.mp3

ஏமாற்றப்பட்டவர்களின் உணர்வுகளை நுகர்வதால் வரும் நோய்கள்.mp3

கோப உணர்வால் நரம்புகளின் அமிலம் மாறி நுரையீரல், ஈரல் இயக்கங்களை எப்படித் தடுக்கின்றது.mp3

தீமை செய்யும் அணுக்கள் இரத்தத்தில் கலந்து சிறு நீரகம் சுத்தப்படுத்தவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்.mp3

ஊசி மூலம் மருந்து செலுத்துவது, டாக்டர்களுக்கு வரும் நோய்கள்.mp3

உப்பை அதிகமாக உட்கொண்டால் உறுப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.mp3

கிட்னி பழுதடைவது ஏன், மாற்றும் வழி என்ன.mp3

கரு, முட்டை, அணு, நெஞ்சு வலி, அட்டாக், சிறு மூளையின் இயக்கம் பாதிப்பு.mp3

இரத்தக் கொதிப்பு, சர்க்கரைச் சத்து, ஹார்ட் அட்டாக் ஏன் வருகிறது.mp3

கடுமையான நோய் வந்துவிட்டது என்று எண்ணினால் அது உடனே நம்மை வீழ்த்தும்.mp3

கோப உணர்வுகளால் வரும் நோய்கள்.mp3

Heart attack - இரத்தம் போகும் பாதை எதனால் தடைப்படுகின்றது.mp3

இரத்தக் கொதிப்பு ஏன் வருகிறது.mp3

உணவு பழக்கத்தினால் வரும் நோய்கள்.mp3

பிறவியில்லா நிலை

நீ யார் - ஒளியாகப் போகிறாயா.mp3

இந்த உடலை விட்டு எப்படி என்றாலும் போய்த்தான் ஆகவேண்டும்.mp3

உடலுக்குப் பின் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்து கொள்ளுங்கள்.mp3

வான்வீதியில் சூட்சமத்தில் சுழலும் மெய்ஞானிகள் யாரும் உடலுடன் இல்லை.mp3

பிறவிக் கடனை அறுத்துச் சென்றவர்கள் ஞானிகள்.mp3

எந்த மெய்ஞானியும் இன்று உடலுடன் இல்லை.mp3

உடலுடன் யாரும் சொர்க்கம் அடைய முடியாது.mp3

நோய்களை நீக்கும் சக்தி

அரளிப் பூவின் மருத்துவ குணங்கள்.mp3

பிறருடைய நோயை நாம் எப்படிப் போக்க வேண்டும்.mp3

மூட்டு வலியைப் போக்கும் தாவர இனங்கள்.mp3

கீரி பாம்பு சண்டை - மூலிகை மணத்தை நீங்கள் எடுத்து நோயைப் போக்குங்கள்.mp3

எலும்பு தேய்மானம் பற்றிய விளக்கம்.mp3

கேன்சர் நோயை நீக்கும் பச்சிலை மணம்.mp3

சாமிகள் நேரடியாகச் சொல்லித் தியானிக்கும் நோய் நீக்கும் தியானம்.mp3

கணவன் மனைவி ஒருவருக்கொருவர் நோய்களை நீக்க முடியும்.mp3

உடலுக்குள் செயல்படும் நிலைகளை ஒருவருக்கு நேரடியாகக் காட்டினேன்.mp3

எமது உபதேசத்தைக் கேட்டால் உங்கள் நோய் போகும்.mp3

உங்கள் நோயை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற பச்சிலை மூலிகை மணங்கள் - நோய் நீக்கும் தியானம்.mp3

இராஜ வைத்தியம் அன்று எப்படிச் செய்தார்கள்.mp3

மகரிஷிகள் காட்டிய நோய் நீக்கும் வழி.mp3

தம் கட்டி நோய் நீக்கும் தியானம்.mp3

நோயற்ற வாழ்க்கை வாழச் செய்யும் துருவ தியானம்.mp3

உங்கள் நோயை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள்.mp3

மூல நோயைக் குணப்படுத்தும் எளிதான வழி.mp3

மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியைச் சேர்க்கவே இந்த உபதேசம், நோயை நீக்க அல்ல.mp3

உங்கள் கண்கள் சக்திவாய்ந்த ஆன்டென்னா

கண் பார்வை - திருஷ்டி.mp3

உங்கள் கருவிழிகளில் யாம் பதிவாக்கும் தீமையை நீக்கும் ஆற்றல்.mp3

உங்கள் கண்ணின் கருவிழிக்கு யாம் கொடுக்கும் உயர்ந்த ஆண்டென்னா பவர்.mp3

குருநாதரை உற்றுப் பார்த்தேன்.mp3

விண்ணின் ஆற்றலைக் கவரச் சொன்னார் குரு.mp3

உயிரின் துணையால் தீமைகளை வெல்லும் ஆற்றல் பெறுதல்

உயிரைப் போல் அருள் ஒளியை உருவாக்கினால் உயிருடன் ஒன்றிய நான் நானாகின்றது.mp3

1000 பேருக்கு உதவி செய்து அவர் கஷ்டம் நமக்குள் வந்த பின் என்ன ஆகின்றது.mp3

மூலம் ஆதாரம் கனல் காலம் அறியும் நிலை.mp3

மிளகாய் காரம், கோபம், உயிரின் வேலை என்ன.mp3

நம் உயிர் ஒரு டாக்டர்.mp3

பல கோடி தீமைகளிலிருந்து விடுபட்ட தீமையை நீக்கிடும் அந்தச் சக்தி எனக்கு வேண்டும் ஈஸ்வரா.mp3

நான், தான் - தான், நான் உயிருடன் ஒன்றும் உணர்வு.mp3

தீமைகளைப் பிரித்து உயிரை இரசமணியாக மாற்றுங்கள்.mp3

உயிருடன் ஒன்றும் நிலை.mp3

தீமை செய்யும் உணர்வு சிவ தனுசு, தீமையை வென்றது விஷ்ணு தனுசு.mp3

என் ஆசை என்னுள்ளே வளர்ந்திடமால ஒளியாக ஆகும் அந்த ஆசை வேண்டும் ஈஸ்வரா.mp3

எண்ணியவுடன் நடக்குமா, எண்ணி அதை அதிகமாக வளர்த்தால் உயிர் உருவாக்கும்.mp3

உயிரில் படும் உணர்வின் இயக்கங்களும் உயிரின் துணையால் தீமைகளை மாற்றும் வழிகளும்.mp3

உயிருடன் ஒன்றி இருளை அகற்றுங்கள் - விஷ்ணு தனுசு.mp3

உயிரான ஈசனை மறந்து தவறு செய்தால் கடுமையான வேதனை அனுபவிக்க நேரும்.mp3

அகக்கண் மூலம் உள் முகமாகச் செலுத்தி தீமைகளைப் பிளக்கும் நிலை.mp3

தியானம் செய்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

தியானம் உட்கார்ந்து எடுப்பது அல்ல, பள்ளியில் படித்தபின் மீண்டும் பள்ளிக்குச் செல்லவேண்டியதில்லை.mp3

கம்ப்யூட்டர் போன்று தீமைகளைத் தடுக்கச் செய்யும் எலெக்ட்ரானிக் கன்ரோல்.mp3

ஒருவர் சாதாரணமாக இறந்தால் விதி என்பார்கள் தியானமிருப்பவர் இறந்தால் எப்படி என்பார்கள்.mp3

மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து தியானம் செய்வது தியானம் இல்லை.mp3

அருள் ஞானிகளின் உணர்வைப் பெறவேண்டும் என்ற அந்த நேசத்தைக் கூட்ட வேண்டும்.mp3

தியான வழி அன்பர்கள் என்னைப் போல் பிறருடைய தீமைகளை நீக்கக்கூடிய பயிற்சியாக இதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.mp3

உலகம் போற்றும் உத்தமர்களாக நீங்கள் வளர வேண்டும்.mp3

ஆரம்பத்தில் யாம் சக்தி கொடுதவர்கள் என்ன செய்தார்கள்.mp3

சக்தி வேண்டும் என்று கேட்டவர்களுக்கு யாம் கொடுத்த பின் அவர்கள் ஆன நிலை.mp3

சாமியிடம் சக்தி இருக்கின்றது என்று என்னைத் தியானிக்கக்கூடாது.mp3

என்னாலேயே சக்தி எடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி மற்றவர்களையும் தடுப்பார்கள்.mp3

சாமி சொன்ன நிலயை எடுத்தால் நல்ல நிலைகளை அடையலாம்.mp3

மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியைச் சேர்க்காது எந்த யோகமும் உதவாது.mp3

தியானத்தின் மூலம் காரிய சித்தி அடையும் நெறி முறை.mp3

தியான வழி அன்பர்கள் செய்ய வேண்டியது.mp3

நாம் போகும் பாதையை மாற்றும் தீமையின் உணர்வுகள்.mp3

தியான வழி அன்பர்களின் கடமைகள் எவை.mp3

தியான வழி அன்பர்களின் நிலை - மூலக்கூறை அறிந்தவர்களின் நிலை.mp3

தியான வழி அன்பர் எம்மிடம் கேட்டது.mp3

தவறு செய்தவர் யாரும் ஏற்பதில்லை, தவறின் உணர்வே இயக்குகின்றது.mp3

உயிரான ஈசனுக்கும் உடலான சிவனுக்கும் சேவை எப்படிச் செய்ய வேண்டும்.mp3

உடலும் அதற்குள் விளைந்த வித்தின் தன்மையும் அதனின் இயக்கமும்.mp3

எம்மைப் போற்றுவது எம்மைத் தூற்றுவதாக அர்த்தம்.mp3

செய்வினை, மந்திரம், தோஷம், ஜாதகம், யாகம்

யூதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மந்திர ஒலிகளின் உண்மை நிலைகள்.mp3

மேஜிக் வேலை எப்படிச் செய்கிறார்கள், மிலிடரி லெஃப்ட் ரைட் மார்ச், ஆவி வைத்து உயரத்தில் தூக்குதல்.mp3

மந்திரவாதிகள் செய்யும் மேஜிக் உண்மையை அறிய விடாது எப்படிச் செயல்படுத்துகின்றது.mp3

மந்திர நிலைகளில் செயல்படும் சாமியார்களும், ஏவல் செய்ய்வோரின் நிலைகளும்.mp3

மந்திர நிலைகளில் செயல்படும் சாமியார்களும், ஏவல் செய்ய்வோரின் நிலைகளும்.mp3

குடுகுடுப்பைக்காரன் என் முன்னாடியே 1964ல் ஏமாற்று வேலை செய்தான் குருநாதர் காட்டுகின்றார்.mp3

புதையல் எடுப்பதாக ஒரு மந்திரவாதி 8 பெண்களை பலி கொடுத்த நிகழ்ச்சி.mp3

திருச்சி, சிவகங்கை, கல்கி, ஆந்திரா சாமியார்களின் நிலைகள் .mp3

கொல்லூரில் செய்வினையை நீக்கியது.mp3

சர்க்கரைக்காவடி, மச்சக் காவடி, சேவல் காவடி, கரையான் மந்திரம் - விளக்கம்.mp3

கரையான் மந்திர நிலைக்ள் கொண்டு செயல்படும் சில சாமியார்களின் நிலைகள்.mp3

அமாவாசைக்கு முன்னோர்களை அழைத்தால் குடுகுடுப்புக்காரன் அதை எப்படிக் கவர்ந்து கொள்கின்றான்.mp3

ஏமாற்றும் சாமியார்களைப் பற்றிய நிலைகள்.mp3

மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை.mp3

அமாவாசை அன்று முன்னோர்களை எண்ணி செய்யும் நிலைகள் அனைத்தும் தவறானது.mp3

மருந்து வைத்துவிட்டார்கள் என்று எண்ண வேண்டாம்.mp3

நம்மையறியாமல் வரும் தீமைகள், மந்திரவாதிகள் செய்யும் செய்வினை.mp3

மந்திரத்தைச் சொல்லி பிரிந்த ஆன்மாக்களை அனுப்பினால் அருளாடும் நிலையே வரும்.mp3

மையை வைத்து வித்தை செய்யும் மகான்களைய் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.mp3

சந்தர்ப்பத்தில் வரும் தீமைகளை மந்திரத்தால் நீக்க முடியாது.mp3

சாங்கிய சாஸ்திரங்கள் மந்திரங்கள் செய்பவர்களின் கதி.mp3

பிரமிட் உண்மை நிலைகள்.mp3

ஆன்மாக்களின் இயக்கங்கள்

விபத்து நடந்த இடத்தில் பதிவான இறந்த மனிதனின் உதிரத்தின் உணர்ச்சிகள்.mp3

மறதிப்பூடு, மிருக இனங்கள் இறந்த இடத்தில் உருவாகும் தாவர இனத்தின் மணத்தின் இயக்கங்கள்.mp3

தற்கொலையின் நிலைகள் - பாம்பாகப் பிறக்க நீங்கள் தயாரா.mp3

பக்தி கொண்ட ஆன்மாக்களின் இயக்கம்.mp3

உடலைவிட்டுப்பிரியும் ஆன்மா செல்வதைக் காட்டினார் (மனிதன் மிருகம்), மிருக வாயில் உணவு கரையும் நிலை.mp3

தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களின் உணர்வு தொடர்ந்து குடும்பத்திற்குள் இயக்கும் நிலைகள்.mp3

நண்பர்களுக்குள் பற்று கொண்டு மருந்தைக் குடித்து இறந்தால் என்ன நடக்கின்றது.mp3

நம் உடலில் ஆன்மா இருந்தால் அதற்குத் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

தற்கொலை செய்த ஆன்மாக்கள் உடலுக்குள் வந்து இயக்கும் நிலையும் மாற்றும் நிலையும்.mp3

தற்கொலை செய்த ஆன்மாக்களை நாம் எப்படி விண் செலுத்த வேண்டும்.mp3

ஆவி பிடித்தவரின் இயக்கம் எப்படி இருக்கும்.mp3

உதவி செய்தவர் உடலுக்குள் வரும் உயிரான்மாக்களின் நிலைகள்.mp3

அகால மரணமடைந்த ஆன்மாக்கள் உடலுக்குள் புகுந்தால் கட்டுப்படுத்தும் வழி.mp3

இறப்பவர்களை எண்ணி வேதனைப்படுவதால் தீமை தான் உருவாகும்.mp3

பாசத்தால், அன்பால், பண்பால் வரும் ஆன்மாக்களை விண் செலுத்துங்கள்.mp3

மகாபாரதம்

தர்மன் சூதாடுகின்றான்- கண்ணன் காக்கின்றான்.mp3

கண்ணனின் சகோதரன் பலராமன் - விளக்கம் .mp3

பிடிவாதமான குணம் - கௌரவர்கள் திரௌபதையை அவமதிக்கின்றனர்.mp3

பரமாத்மா, ஜீவாத்மா - வியாசகரின் விளக்கம்.mp3

தர்மன் சூதில் சிக்குகின்றான், கண்ணன் போரில் காக்கின்றான்.mp3

நுகரும் சுவாசத்திற்குத்தான் முதலில் மோட்சம் வேண்டும் என்று தர்மன் கேட்டான்.mp3

திரௌபதையை அவமதிக்கின்றனர் - விளக்கம்.mp3

இன்றைய உலக நிலை

இயேசுவை வணங்கும் அமெரிக்காவின் நிலைகள் - காலையில் பாவம் - மாலையில் மன்னிப்பு.mp3

காசி விஸ்வநாதன் இருக்கும் இடத்தில் நடக்கும் அவலங்கள் - அகோரிகள் - ஆவி - ஜின்.mp3

அரசியல் வாழ்க்கையில் உள்ளவர்கள் படும் சிரமங்கள் - யாரும் நிம்மதியாக இருக்கின்றனரா.mp3

அரசர்கள் ஜமீந்தார், நாட்டாண்மை, அமெரிக்காவின் செயல்கள்.mp3

அமெரிக்காவின் பல தவறான செயல்கள் - அழுத்தமான வேகமான உபதேசம் .mp3

அமேரிக்க ரஷியா ஸ்டார் வார்.mp3

மதப் போர் தீவிரவாதம் வளரக் காரணம் என்ன.mp3

மதங்கள் உருவாக்கிய கடவுளை நமக்குள் எப்படி வைத்திருக்கின்றோம்.mp3

இன்றைய நிலையில் தீவிரவாதத்தின் வளர்ச்சி.mp3

தீவிரவாதம் இன்று கோவிலுக்குள்ளும் வந்துவிட்டது.mp3

இந்த வாழ்க்கையில் அதைச் செய்வேன், இதைச் செய்வேன் என்று யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.mp3

அரசன் தான் வாழ நம்மை அடிமைப்படுத்திய நிலைகளில் தான் சிக்கியுள்ளோம்.mp3

விசேஷங்களை அன்று கொண்டாடியதற்கும் இன்று கொண்டாடுவதற்கும் உள்ள நிலை.mp3

இன்றைய உலகில் உள்ள இன பேதம் மன பேதம்.mp3

தீவிரவாதத்தால் உடல் சிதைந்தவர்களின் உணர்வை நுகர்ந்தால் வரும் தீமைகள்.mp3

அரசர்கள் (பூதகணங்கள்) உருவாக்கிய மதங்களின் நிலைகள்.mp3

அழித்திடும் உணர்வின் வளர்ச்சியில் மனிதன் தன்னையே அழிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டான்.mp3

மிருகங்களிடமிருந்து கூடத் தப்பலாம், மனிதனிடமிருந்து தப்ப முடியுமா என்றார் குருநாதர்.mp3

ஞானிகள் கொடுத்த உண்மைகள் மறைந்து தீவிரவாதம் வளர்ந்துவிட்டது.mp3

இன்று கத்தி முனையில் இருக்கின்றோம்.mp3

நட்சத்த்திர ஆற்றல் பெற்ற பிருகு ஏன் வீழந்தான்.mp3

தலை வலி வயிற்று வலியை நீக்கத்தான் எம்மிடம் வருகின்றார்கள்.mp3

அரசியல் பேதமில்லாத உலகை உருவாக்க முடியும்.mp3

இந்த விஞ்ஞான உலகில் கால நிலைகள் மாறி விட்டது.mp3

மனிதனின் சிந்தனையில்லாத செயல்கள், டயாணா விபத்து, - மீளும் வழிகள்.mp3

தீவிரவாதம் உருவான நிலை - அதன் உணர்வு நம் வீட்டிற்குள் செயல்படுகின்றது.mp3

அகஸ்தியன், துருவன் ஆற்றல்கள் எப்படி காலத்தால் மறைந்தது.mp3

அரசாட்சி, மக்களாட்சி, தீவிரவாதம், கருச்சிதைவானதை, விபத்தில் இறந்தவர்களை உட்கொள்ளும் நிலை.mp3

ஆலயங்களுக்குள் தீவிரவாதிகளின் செயல்கள்.mp3

சாமி செய்ய முடியாது உங்களை நீங்கள் நம்புங்கள்.mp3

தீமையை நீக்கும் சக்தியை நிச்சயம் உங்களால் பெறமுடியும்.mp3

தீமைகளையும், நோய்களையும் உங்களால் போக்கிக் கொள்ள முடியும்.mp3

எம்மை நம்புகின்றார்கள், யாம் கொடுக்கும் சக்தியை நம்புவதில்லை.mp3

காற்று மண்டலத்திலுள்ள மனித உணர்வின் அலை வரிசைகளின் இயக்கம்.mp3

நாம் சுவாசிக்கும் உணர்வு உடலுக்குள் எப்படி விளைகின்றது.mp3

சாக்கடை அருகே இருந்தால் தியானமிருப்பவர்களை அது இயக்காது.mp3

சுவாசித்த உணர்வு அமிலமாக உடலுக்குள் இயக்கும் நிலை - நண்டுக்கு நரம்பிலை.mp3