அம்மா என்ற மந்திரச் சொல்லின் மகிமை.mp3

அம்மா என்று எண்ணிப் பாருங்கள், தாய்க்குண்டான சக்தி.mp3

உங்கள் தாயின் உணர்வு உங்களைக் காக்கும் - யாம் CHALLENGE செய்கிறோம்.mp3

பேரண்டமும் பேருலகமும் அன்னை தந்தையிடம் தான்.mp3

தாய் கருவில் பெற்ற பூர்வ புண்ணியம் தான் என்னை ஞானம் பெறச் செய்தது.mp3

நம்மைப் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கிய நம் தாயை எப்படி மதிக்கின்றோம்.mp3

தாய் தந்தையை முதல் தெய்வம் என்று உணர்த்தியவன் ஆதியில் அகஸ்தியன்.mp3

ஞானம் பெறுவதற்கும் கெட்டவனாக மாறுவதற்கும் தாய் கருவில் நாம் பெற்ற நிலையே காரணம் .mp3

உன் தாய் எடுத்த உணர்வால் தான் நான் உன்னை அணுக முடிந்தது என்றார் குரு.mp3

சாமிகள் தன் தாயின் கருவில் பெற்ற குரு அருளை உருக்கமாக வெளிப்படுத்திய நிலை.mp3

கோவிலில் தாய் தந்தையருக்காகத் தான் முதலில் வேண்டும்படி சொல்கிறார்கள்.mp3

குருநாதர் சூட்சமத்தில் சென்றபின் எனக்குக் காட்டிய முதல் நிலை.mp3

பயில்வான்கள் சுவாசம், மிருகங்களின் நுகரும் ஆற்றல், அகஸ்தியன் நஞ்சை வென்ற ஆற்றல்.mp3

மின்னல்கள், வைரம் விளைச்சல், நாகம் சுவாசித்து வைரமாக்குதல் - அறிந்தவன் அகஸ்தியன்.mp3

நட்சத்திரங்களின் கதிரியக்கங்களை அடக்கிய அகஸ்தியனின் ஆற்றல்கள்.mp3

காட்டு ராஜா அகஸ்தியன் - மான் தோல் புலி தோலில் உட்கார்ந்த சித்தர்களின் கடைசி நிலைகள்.mp3

காலம் காலமாக மறைந்த அகஸ்தியனின் நிலைகளை குருநாதர் உணர்த்தி எல்லோரையும் பெறும்படி செய்தார்.mp3

கணவன் மனைவி ஒன்றாக உயிர் பிரிந்தால் அடுத்த உடல் எப்படி இருக்கும் - அகஸ்தியன் தாய் தந்தையர்.mp3

அகஸ்தியன் கண்ட அகண்ட அண்டங்களை குரு கண்டார் - அவர் சென்ற இடம் நாம் செல்வோம்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற நிலையை குருநாதர் எல்லோரையும் பெறச் செய்கின்றார்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற ஆற்றல், பிருகு, வியாசகன் சரித்திரம், பகவத் கீதை .mp3

அகஸ்தியன் தன் மூச்சலைகளால் மௌனமாக வெளிவிட்ட ஆற்றல்கள்.mp3

அகஸ்தியன் சிறு வயதில் பெற்ற ஆற்றல் மிக்க சக்திகள் எதன் மூலம் பெற்றான்.mp3

அகஸ்தியனைப் பின்பற்றி நாமும் பூமியைச் சமப்படுத்துதல் வேண்டும்.mp3

அகஸ்தியனைப் போன்ற அருள் ஞானிகளைத் தென்னாட்டிலே உருவாக்குங்கள்.mp3

27 நட்சத்திரங்களின் ஆற்றலை எடுத்த அகஸ்தியனும் அரசனாக இருந்த பிருகு 1 நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலை எடுத்ததும்.mp3

பல அகஸ்தியர்களை உருவாக்குங்கள்.mp3

பூமியின் ஈர்ப்பு எல்லையை அறிந்த அகஸ்தியனும் அவர் மனைவியும்.mp3

விஞ்ஞானிகள் உபயோகிக்கும் கதிரியக்கமும், அதை ஒளியாக்கிய அகஸ்தியனின் ஆற்றலும்.mp3

புலஸ்தியர் - அகஸ்தியர் உருவான நிலையும் அவனின் ஆற்றலும்.mp3

நஞ்சின் இயக்கம் அறிந்த அகஸ்தியன், மின்னலின் ஆற்றல் பெற்ற துருவன்.mp3

பாபநாசத்தில் பதிவாகியுள்ள அகஸ்தியரின் உணர்வுகள்.mp3

படிப்பறிவு இல்லாத அகஸ்தியன் தாய் கருவில் பெற்ற சக்திகள்.mp3

தமிழ் சொல்லின் சுருதியும் அதனின் உணர்ச்சியும் - தென்னாட்டுடைய சிவன்.mp3

அகஸ்திய்ன் தாய் கருவில் பெற்ற ஆற்றல்.mp3

ஆதியிலே அண்டத்தைக் கண்டுனர்ந்த அகஸ்தியன் உணர்வுகளை நுகரும் வழியினை குரு காட்டினார் .mp3

அறிவே இல்லாத சிறிய வயதில் அகஸ்தியன் கண்டுணர்ந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆற்றல்கள்.mp3

அகஸ்தியன் வெளிப்படுத்திய உணர்வலைகளைக் காற்றிலிருந்து பிரிக்கும் வழி.mp3

அகஸ்தியன், துருவ நட்கத்திரம், சப்தரிஷி மண்டலம்.mp3

அகஸ்தியரும் நானும் - நான் தான் அவன், அவன் தான் நான்.mp3

அகஸ்தியன் வளர்த்த அருள் ஞான வித்தைப் பாதுகாக்க வேண்டிய முறை.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற அருள் மணங்களை நுகரும் தியானம்.mp3

அகஸ்தியன் பாதம் பட்ட இடங்களில் பதிந்துள்ள ஆற்றல்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பாதம் பட்ட இடங்களில் உள்ள ஜீவ சக்தியான நீர்.mp3

ஆதியிலே அண்டத்தைக் கண்டுனர்ந்த அகஸ்தியன் உணர்வுகளை நுகரும் வழியினை குரு காட்டினார் .mp3

அகஸ்தியன் நடந்து சென்ற பாதையில் படர்ந்துள்ள ஆற்ற்ல்கள்.mp3

அகஸ்தியனின் உணர்வை உங்களுக்குள் அணுவாக உருவாக்குகிறோம்.mp3

அகஸ்தியனின் ஆற்றலைப் பெறச் செய்யும் வீரியமான உபதேசம்.mp3

அண்டத்தில் எண்ணத்தைப் பாய்ச்சிய அகஸ்தியனின் ஆற்றலைப் பதிவாக்க வேண்டிய முறை.mp3

அக்ஸ்தியனை ஏன் குள்ளமாகக் காண்பித்துள்ளார்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற ஆற்றலை அவன் சகாக்களும் பெறுகின்றனர்.mp3

அகஸ்தியன் உயிரின் இயக்கத்தை அறிந்து நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலைப் பெற்றான்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற 27 நட்சத்திர ஆற்றலை நான் பெற்றேன் நீங்களும் பெறுங்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற ஆற்றல் எது என்று அறியவிடாது செய்துவிட்டனர்.mp3

அகஸ்தியன் சென்ற ஞானப் பாதையும் பின் வந்த அரசர்கள் மாற்றியதும்.mp3

அகஸ்தியனின் ஆற்றலை எந்நாட்டவரையும் பெறச் செய்யுங்கள்.mp3

அகஸ்தியன் உணர்வை அதிகம் வெளிப்படுத்தியவர்களில் வியாசகர் ஒருவர்.mp3

அகஸ்தியன் - வெள்ளிக் கோள் - வியாழன் கோள் - ஒளியான உணர்வு.mp3

அகஸ்தியன் கண்ட 2000 சூரிய குடும்பம்.mp3

அகஸ்தியனைப் போல் நீங்களும் பூமியைச் சமப்படுத்துங்கள்.mp3

அகஸ்தியனுக்குப் பின் அவனைப் போன்ற சக்தி பெற்ற ஞானிகள் தோன்றவில்லை.mp3

அகஸ்தியர் பெற்ற பச்சிலைகள் மணங்களைப் பெறும் தியானம்.mp3

உருவத்தைக் கண்டவர்கள் விஞ்ஞானிகள் - மூலத்தைக் கண்டவன் அகஸ்தியன்.mp3

அகஸ்தியன் கண்டதும் - விஞ்ஞானிகள் கண்டதும் எலெக்ட்ரிக் எலெக்ட்ரானிக்.mp3

அகஸ்தியன் காட்டிய வழியில் முன்னொர்களை விண் செலுத்த வேண்டும்.mp3

அகஸ்தியன் உணர்வைப் பெறும் தியானம்.mp3

அகஸ்தியன் கண்ட பிரபஞ்சத்திற்கே உங்களை அழைத்துச் செல்கிறோம்.mp3

அகஸ்தியன் பெற்ற 27 நட்சத்திர ஆற்றலை நான் பெற்றேன் நீங்களும் பெறுங்கள்.mp3

அகஸ்தியன் பார்வையில் கேன்சர் நோய் கேன்சல் ஆகிவிடும்.mp3

அகஸ்தியன் கண்டுணர்ந்த அழுத்தம், பொறி, அதிர்வு, உணர்வு - Electronic.mp3

அகஸ்தியன் கண்டதும் - விஞ்ஞானிகள் கண்டதும் எலெக்ட்ரிக் எலெக்ட்ரானிக்.mp3

அகஸ்தியராக நீங்கள் மாறி மற்றவர்களையும் மாற்றுங்கள், விளம்பரம் தேவையில்லை.mp3

வெள்ளிக் கோளின் ஒளி எப்படிப்பட்டது.mp3

மின்னல், வெள்ளிக்கோள் - அகஸ்தியன்.mp3

அகஸ்தியன் ஒளியானது -வெள்ளிக் கோள், வியாழன் கோள்.mp3

அகஸ்தியன் சென்ற ஞானப் பாதையும் பின் வந்த அரசர்கள் மாற்றியதும்.mp3

அகஸ்தியன் வெளிப்படுத்திய உணர்வலைகளைக் காற்றிலிருந்து பிரிக்கும் வழி.mp3

உயிரே கடவுள்

உயிரின் இயக்கத்தை அனுபவபூரவமாக உணருங்கள்.mp3

வாசு, உயிர், வாசு தேவன், வாஸ்து சாஸ்திரம் - ஞானிகள் காட்டியது.mp3

மெய்ப் பொருள் எது - விளக்கம்.mp3

மெய்ப் பொருளை அறியச் செய்யும் உயிரும் நம்மை உருவாக்கிய தாயும்.mp3

நான் என்ற சொல்லுக்கே மூலம் நம் உயிர் தான்.mp3

நம் உயிர் உருவான அணுக்களுக்கு உணவு கொடுக்கும் நிலை.mp3

நம் உடல் என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் உயிரின் உடல் தான் இது நம் உடல் இல்லை.mp3

நமக்குள் நின்று இயக்கும் ஈசனை உணராது தெய்வத்தை வெளியில் தேடுகின்றோம்.mp3

கடவுள் யார், அவர் தண்டனை கொடுப்பாரா.mp3

எது கடவுள்.mp3

உயிர் ஜீவ அணுக்களை உருவாக்கி உடலாக்கும் நிலை.mp3

உயிர் ஈஸ்வரா - குருநாதர் ஈஸ்வரா - அவர் விளையை வைத்த வித்து நமக்குள் வந்தால் ஈஸ்வரா.mp3

உயிர் - வெப்பம் - கடவுள் - வெப்பமே அனைத்தையும் உருவாக்குகின்றது - விளக்கம்.mp3

உயிர் - அவனின்றி அணுவும் அசையாது, உயிர் இருக்கும் வரை தான் மதிப்பு.mp3

உயிரின் இயக்கத்தை அனுபவபூரவமாக உணருங்கள்.mp3

உயிருக்குள் வெப்பத் தணல் கூடினால் வரும் விளைவுகள்.mp3

உயிரின் ஆசை வேண்டும் உடலின் ஆசை வேண்டாம்.mp3

நம் உயிரிடம் மட்டும் யாரும் ஏமாற்ற முடியாது.mp3

உயிரிலே பட்டு விட்டால் அது இயக்கத்தான் செய்யும் - விளக்கம்.mp3

உயிருடன் ஒன்ற வேண்டும்.mp3

புருவ மத்தி தியானம்

நமக்குக் கெடுதல் செய்பவர்களுக்குத் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

படிக்கும் மாணவ மாணவியர் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

மாமன் மாமியாருக்குச் செய்ய வேண்டிய தியானம்.mp3

நமக்குள் வரும் உயிரினங்களின் ஆன்மாக்களுக்குத் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

நாம் எதைத் தியானிக்கின்றோம் எதைத் தியானிக்க வேண்டும்.mp3

ஒளிப் பிழம்பாக மாற்றும் புருவ மத்தி தியானம்.mp3

தீமைகளை நீக்க மகரிஷிகளை எண்ண வேண்டிய சரியான முறை.mp3

எந்த அணுவை ஜீவனாக்க வேண்டும் - வெறுமனே ஓம் ஓம் என்று சொல்வதில் பலன் இல்லை,.mp3

தியானம் - உறுப்புகள் விளக்கத்துடன் .mp3

ஆட்சி செய்பவர்களுக்கு நாம் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

உடல் உறுப்புகள் தியானம்.mp3

ஆசைப்பட்டு துருவ நட்சத்திரத்தைத் தியானம் செய்யுங்கள்.mp3

பேரொளி பெறும் தியானம்.mp3

ஜீவான்மா ஜீவ அணுக்கள் தியானம்.mp3

KIDNEY க்கு செய்ய வேண்டிய தியானம்.mp3

துருவ நட்சத்திரம்

துருவ நட்சத்திரத்தைத் தட்டினால் தீமைகள் அகலும்.mp3

இந்த வாழ்க்கையில் நம் எல்லை துருவ நட்சத்திரம் தான்.mp3

விடாப்ப்டியாக துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வை நுகருங்கள்.mp3

தீமைகளைப் பிளக்கும் மேக்னட்டார் - துருவ நட்சத்திரம்.mp3

சூரியன் உதிக்கும் முன் துருவ நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலை எடுத்துப் பழகுங்கள்.mp3

விஞ்ஞானத்தின் பாதிப்பிலிருந்து நம் கிட்னியைக் காக்கும் துருவ நட்சத்திரம்.mp3

அமிலத்தில் ஊற வைத்து விதைகளைக் காப்பது போல் துருவ நட்சத்திரத்தால் நம்மைக் காக்க வேண்டும்.mp3

துருவம் பூமி நேர்கோட்டில் வரும் துருவ நடத்திரத்தைக் கவர வேண்டும்.mp3

அதோ வருகிறான் நாரதன் - கண்ணன் காட்டியது.mp3

துருவ நட்சத்திரத்தைப் பார்த்து அதை நுகர்ந்து தீமைகளை நீக்கச் செய்தார் குருநாதர்.mp3

அகஸ்தியன் துருவன் துருவ மகரிஷி துருவ நட்சத்திரம் - விளக்கம்.mp3

எந்தக் குழந்தை வேண்டும், மார்க்கண்டேயன் - என்றும் பதினாறு துருவ நட்சத்திரம்.mp3

நமது எல்லை துருவ நட்ஸ்த்திரம் தான்.mp3

குருவிடம் யாம் பெற்ற அனுபவங்கள்

போஸ்டில் கல்லைத் தட்டி டெலிஃபோன் செய்தார் குருநாதர்.mp3

தரித்திர நேரத்தில் தங்கம் செய்வதைக் காட்டி மனதைத் தங்கமாக்கச் சொன்னார் குரு.mp3

திருப்பதி அனுபவம் - குரங்கு, தங்கக் காசு, ராஜத் தேள்.mp3

குருநாதர் யார் என்று கேட்டேன், நீ சீக்கிரம் தெரிந்து கொள்வாய் என்றார்.mp3

ஜல்லிக்கட்டுக் காளையிடம் குருநாதர் கொடுத்த அனுபவம்.mp3

மரத்தைத் தூக்கி எறியும் சக்தி கொடுத்தார், மலைப்பாம்பு, மந்திரவாதிகளிடம் குருவின் பரீட்சை.mp3

புலியை வீழ்த்திய பன்றி - காட்டுக்குள் அனுபவம்.mp3

நாயை வைத்து எனக்குக் கொடுத்த அனுபவங்கள்.mp3

தைப் பொங்கல் அன்று குரு எனக்குள் ஒலி பரப்பிய அவர் சக்தி.mp3

குமாரபாளையத்தில் மந்திரவாதிகளிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

அகஸ்தியன் உணர்வைக் கவர்வதற்குக் காட்டில் அழைத்துச் சென்று குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

அஸ்ஸாம் காட்டில் உள்ள இரத்தத்தை உறிஞ்சும் செடி கொடி பூக்கள்.mp3

மிருகங்களிடமிருந்து தப்பச் செய்தார் குருநாதர்.mp3

விஷத்தை முறிக்கும் பச்சிலைகளைக் காட்டினார் குருநாதர்.mp3

மரண பயம் - பழனியில் வாழை நாரை பாம்பு என்று சொல்லச் சொன்னார் - அனுபவம்.mp3

மனமே இனியாகிலும் மயங்காதே - குருநாதரிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸுக்குக் குறுக்காக இழுத்தார் குருநாதர்.mp3

புலி, கேளை ஆடுகள், உடும்பு மலைப்பகுதியில் அனுபவம்.mp3

பாப்பம்பட்டி மந்திரவாதியிடம் குருநாதர் கொடுத்த அனுபவம்.mp3

புலி பன்றி சண்டையைக் காட்டினார் குருநாதர்.mp3

தற்கொலை செய்தால் மிருகமாகப் போவாய் என்றார் குருநாதர்.mp3

பண்ணாரிக் காட்டில் யானை, புலியிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

தீமைகளை எனக்குள் உருவாக்கி தீமையை நீக்கும் அனுபவத்தைக் கொடுத்தார் குருநாதர்.mp3

திருப்பதி அனுபவம் - குரங்கு, தங்கக் காசு, ராஜத் தேள்.mp3

டெங்கு காய்ச்சலை நீக்கிய அனுபவம்.mp3

தர்மம் செய்வது எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்று காட்டுக்குள் வைத்துக் காட்டினார் குரு.mp3

சிக்கலான நேரங்களில் நாம் எண்ண வேண்டியது எது - இமயமலையில் அனுபவம்.mp3

குஜராத்திகள் இருக்கும் எலி விரதம்.mp3

காட்டுவாசிகளின் செயல்களையும் மந்திரம் செய்யும் நிலைகளையும் காட்டினார் குரு.mp3

குருநாதர் எனக்கு நேரடியாக எப்படி உணர்த்திக் காட்டினார், பார்க்கச் செய்தார்.mp3

குமாரபாளையம் தியான வழி அன்பர் அம்மாவுக்குக் கிடைத்த காட்சி.mp3

குமாரபாளையத்தில் மந்திரவாதிகளிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

காட்டுக்குள் அனுபவம், யானை, கொக்கு, ஓநாய் இவைகளைக் காக்கச் செய்தார் குருநாதர்.mp3

காட்டுக்குள் புலி வேட்டைக்கு யாம் சென்று பெற்ற அனுயவம்.mp3

காலில் செருப்பு போடக் கூடாது என்றார் குரு - அனுபவம்.mp3

காட்டில் யானைகள் ஒரு யானையின் பிரசவத்திற்கு எப்படி உதவுகின்றது.mp3

கரடிக் குகை மேல் படுத்திருக்கும்போது பெற்ற அனுபவம்.mp3

ஆனைமலைக் காட்டில் யானை, மலைப் பாம்பிடம் குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

காசி கங்கைக் கரையில் அகோரிகளிடம் பெற்ற அனுபவம்.mp3

அக்காலங்களில் நடந்தவைகளை குருநாதர் எமக்குக் காட்டிய நிலைகள்.mp3

என்னைக் கேலி செய்த பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு உண்மையை உணர்த்தினார் குரு.mp3

நான் படித்துப் பேசவில்லை, அனுபவித்துச் சொல்கிறேன்.mp3

முருகன் காட்சி, போகர் சமாதி அனுபவம்.mp3

கேதார்நாத்தில் குரு கொடுத்த அனுபவம்.mp3

புலி, மலைப் பாம்பு அனுபவம்.mp3

கங்கையில் அகோரிகளிடம் பெற்ற அனுபவ்ம்.mp3

குரு அருள்

பல ஞானிகளின் அலைவரிசைகளைக் கொடுக்கின்றோம், TV போன்று திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.mp3

நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம், குரு அருளை யாம் கொடுக்கும் வழியும் மற்றவர்கள் கொடுக்கும் வழியும்.mp3

நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கும் பாதுகாப்பு.mp3

தீமைளிலிருந்து விடுபடும் மக்களை வாக்கின் மூலம் உருவாக்கு என்றார் குரு - நோயை நீக்கி அல்ல.mp3

குருநாதர் எனக்கு எந்த மாதிரி இடத்தில் வைத்து உபதேசம் கொடுத்தார்.mp3

செடிகளின் தூரைக் கிளறி உரம் வைப்பது போல் அருள் உணர்வை இணைக்கின்றோம்.mp3

ஞானிகளின் உணர்வை இணைத்து எலெக்ட்ரானிக் கன்ட்ரொல் போல் தீமைகளைத் தடுக்கமுடியும்.mp3

உயிரை எல்லோரையும் மதிக்கும்படி செய் என்றார் குருநாதர்.mp3

குருநாதர் எனக்குச் சொன்னது என்ன.mp3

உங்களுக்குள் அருளைப் பாய்ச்சும் பொழுது கதவை மூடிக் கொண்டால் என்ன ஆகும்.mp3

உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் தீமைகளை அகற்றவே உபதேசிக்கின்றோம்.mp3

உபதேசத்தை யாரும் கேட்கவில்லை என்ற வேதனை கூடாது என்றார் குருநாதர்.mp3

அண்டத்தையே அலசி சக்தி கொடுக்கின்றோம், நீங்களும் அண்டத்தை அலசி எடுக்க முடியும்.mp3

ஆசீர்வாதம் செய்யும்போது காசு எதற்காகக் கொடுக்கின்றோம்.mp3

யாம் கொடுக்கும் தியானப் பயிற்சிக்குக் காசோ பணமோ செலவு இல்லை.mp3

யார் சொல்வதைச் சீராகக் கடைப்பிடிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கும்.mp3

நான் உங்களுக்குச் சொல்வதும் நீங்கள் பெறவேண்டியதும்.mp3

அருள் சக்திகளை குரு காட்டிய வழியில் எப்படிப் பரப்புகின்றோம்.mp3

விளக்கின் திரியைத் தூண்டுவது போல் திரும்பத் திரும்ப உபதேசிக்கின்றோம்.mp3

அருள் வழியில் வாழும் வழி முறை.mp3

நான் கொடுக்கும் அருள்வாக்கைத் தூக்கியெறிந்துவிடாதீர்கள்.mp3

அண்டத்தையே அலசி சக்தி கொடுக்கின்றோம், நீங்களும் அண்டத்தை அலசி எடுக்க முடியும்.mp3

மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர்

குருநாதர் பைத்தியமாக இருந்தார் ஏன்.mp3

ரிக் வேதத்தை சுருதி சுத்தமாகப் பாடிக் காட்டினார் குருநாதர்.mp3

ரிக் வேதத்தை மேலிருந்து கீழ் கீழிருந்து மேல் நிதர்சனமாக உணர்த்தினார் குரு.mp3

மாமகரிஷி ஈஸ்வராய குருதேவர் சரித்திரம்.mp3

குருநாதர் யார் என்று கேட்டேன், நீ சீக்கிரம் தெரிந்து கொள்வாய் என்றார்.mp3

தியானம்

சாமிகள் பாடலுடன் தியானம்.mp3

கணவன் மனைவி தியானம்.mp3

அகஸ்தியர் பெற்ற பச்சிலைகள் மணங்களைப் பெறும் தியானம்.mp3

தெய்வ விளக்கம்

கோவிலை உருவாக்கிய மெய்ஞானிகள்.mp3

கோவிலை நிர்மாணித்த ஸ்தபதிகள்.mp3

பூஜை ரூமில் சாமி படம் எதற்காக வைக்கிறோம்.mp3

பிரதோஷம் - நந்தீஸ்வரன் காதில் சொன்னால் தீமைகள் அகலுமா.mp3

ஓம் நம சிவாய - எதை நாம் சிவமாக்க வேண்டும்.mp3

பிள்ளையார் - இந்தப் பிள்ளை யார்.mp3

கணஹோமம் எது - நெய்யை ஊற்றுவது ஏன்.mp3

காயத்ரி மந்திரம் - விளக்கம்.mp3

விநாயகனை முதலில் ஏன் வணங்க வேண்டும்.mp3

கருப்பணச் சாமி.mp3

தீமையை நீக்கும் பயிற்சி

தீமைகளை அகற்றிட உபதேசிக்கின்றோம்.mp3

மகரிஷிகளின் சக்தியை வளர்த்தால் தீமைகள் நாடாது, வந்தாலும் தடுக்கும்.mp3

நம்மையறியாமல் வரும் தீமைகளை நீக்க வேண்டும்.mp3

தீமையை நீக்கும் அருள் வழிகள்.mp3

துணிகளை வெளுத்துத் தூய்மையாக்குவது போல் தீமைகளைப் போக்க வேண்டும்.mp3

தீமையை உணவாக உட்கொள்ளும் அருள் ஞானியின் உணர்வுகள்.mp3

தீமையை உணவாக உட்கொள்ளும் அருள் ஞானியின் உணர்வுகள்.mp3

தீமை செய்யும் உணர்வு இரத்தத்தின் வழி சென்று உருவாவதற்கு முன் நாம் சுத்தப்படுத்த முடியும்.mp3

கெட்டுப் போக யாரையும் நான் திட்டுவதில்லை, கெட்டது போக அதைச் செய்வது.mp3

சண்டை வந்தால் பஞ்சாயத்து வைத்தால் சரியாகுமா -விநாயர் சதுர்த்தி விளக்கம்.mp3

குழந்தையாலோ, தொழிலிலோ, குடும்பத்திலோ வரும் தீமைகளை தூய்மைப்படுத்தும் நிலை.mp3

கம்ப்யூட்டர் பிழைகளைத் திருத்துவது போல் இரத்தத்தில் வரும் தீமைகளை அகற்றுங்கள்.mp3

நீரைக் கட்டி களை நீக்குவது போல் தீமைகளை நீக்குங்கள்.mp3

நோய் வரக் காரணம்

ஏமாற்றப்பட்டவர்களின் உணர்வுகளை நுகர்வதால் வரும் நோய்கள்.mp3

கோப உணர்வுகளால் வரும் நோய்கள்.mp3

இரத்தக் கொதிப்பு ஏன் வருகிறது.mp3

உணவு பழக்கத்தினால் வரும் நோய்கள்.mp3

பிறவியில்லா நிலை

நீ யார் - ஒளியாகப் போகிறாயா.mp3

உடலுக்குப் பின் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்து கொள்ளுங்கள்.mp3

வான்வீதியில் சூட்சமத்தில் சுழலும் மெய்ஞானிகள் யாரும் உடலுடன் இல்லை.mp3

பிறவிக் கடனை அறுத்துச் சென்றவர்கள் ஞானிகள்.mp3

எந்த மெய்ஞானியும் இன்று உடலுடன் இல்லை.mp3

உடலுடன் யாரும் சொர்க்கம் அடைய முடியாது.mp3

நோய்களை நீக்கும் சக்தி

எமது உபதேசத்தைக் கேட்டால் உங்கள் நோய் போகும்.mp3

மகரிஷிகள் காட்டிய நோய் நீக்கும் வழி.mp3

தம் கட்டி நோய் நீக்கும் தியானம்.mp3

நோயற்ற வாழ்க்கை வாழச் செய்யும் துருவ தியானம்.mp3

உங்கள் நோயை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள்.mp3

மூல நோயைக் குணப்படுத்தும் எளிதான வழி.mp3

உங்கள் கண்கள் சக்திவாய்ந்த ஆன்டென்னா

கண் பார்வை - திருஷ்டி.mp3

உங்கள் கண்ணின் கருவிழிக்கு யாம் கொடுக்கும் உயர்ந்த ஆண்டென்னா பவர்.mp3

குருநாதரை உற்றுப் பார்த்தேன்.mp3

விண்ணின் ஆற்றலைக் கவரச் சொன்னார் குரு.mp3

செய்வினை, மந்திரம், தோஷம், ஜாதகம், யாகம்

கொல்லூரில் செய்வினையை நீக்கியது.mp3

மனிதனுக்கு ஜாதகம் இல்லை.mp3

மருந்து வைத்துவிட்டார்கள் என்று எண்ண வேண்டாம்.mp3

நம்மையறியாமல் வரும் தீமைகள், மந்திரவாதிகள் செய்யும் செய்வினை.mp3

மந்திரத்தைச் சொல்லி பிரிந்த ஆன்மாக்களை அனுப்பினால் அருளாடும் நிலையே வரும்.mp3

மையை வைத்து வித்தை செய்யும் மகான்களைய் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.mp3

சந்தர்ப்பத்தில் வரும் தீமைகளை மந்திரத்தால் நீக்க முடியாது.mp3

சாங்கிய சாஸ்திரங்கள் மந்திரங்கள் செய்பவர்களின் கதி.mp3

பிரமிட் உண்மை நிலைகள்.mp3

ஆன்மாக்களின் இயக்கங்கள்

பக்தி கொண்ட ஆன்மாக்களின் இயக்கம்.mp3

நம் உடலில் ஆன்மா இருந்தால் அதற்குத் தியானிக்க வேண்டிய முறை.mp3

தற்கொலை செய்த ஆன்மாக்கள் உடலுக்குள் வந்து இயக்கும் நிலையும் மாற்றும் நிலையும்.mp3

தற்கொலை செய்த ஆன்மாக்களை நாம் எப்படி விண் செலுத்த வேண்டும்.mp3

ஆவி பிடித்தவரின் இயக்கம் எப்படி இருக்கும்.mp3

உதவி செய்தவர் உடலுக்குள் வரும் உயிரான்மாக்களின் நிலைகள்.mp3

அகால மரணமடைந்த ஆன்மாக்கள் உடலுக்குள் புகுந்தால் கட்டுப்படுத்தும் வழி.mp3

இறப்பவர்களை எண்ணி வேதனைப்படுவதால் தீமை தான் உருவாகும்.mp3

பாசத்தால், அன்பால், பண்பால் வரும் ஆன்மாக்களை விண் செலுத்துங்கள்.mp3

மகாபாரதம்

தர்மன் சூதாடுகின்றான்- கண்ணன் காக்கின்றான்.mp3

பிடிவாதமான குணம் - கௌரவர்கள் திரௌபதையை அவமதிக்கின்றனர்.mp3

பரமாத்மா, ஜீவாத்மா - வியாசகரின் விளக்கம்.mp3

தர்மன் சூதில் சிக்குகின்றான், கண்ணன் போரில் காக்கின்றான்.mp3

நுகரும் சுவாசத்திற்குத்தான் முதலில் மோட்சம் வேண்டும் என்று தர்மன் கேட்டான்.mp3

திரௌபதையை அவமதிக்கின்றனர் - விளக்கம்.mp3

இன்றைய உலக நிலை

அமேரிக்க ரஷியா ஸ்டார் வார்.mp3

மதப் போர் தீவிரவாதம் வளரக் காரணம் என்ன.mp3

மதங்கள் உருவாக்கிய கடவுளை நமக்குள் எப்படி வைத்திருக்கின்றோம்.mp3

இன்றைய நிலையில் தீவிரவாதத்தின் வளர்ச்சி.mp3

தீவிரவாதம் இன்று கோவிலுக்குள்ளும் வந்துவிட்டது.mp3

இந்த வாழ்க்கையில் அதைச் செய்வேன், இதைச் செய்வேன் என்று யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.mp3

அரசன் தான் வாழ நம்மை அடிமைப்படுத்திய நிலைகளில் தான் சிக்கியுள்ளோம்.mp3

விசேஷங்களை அன்று கொண்டாடியதற்கும் இன்று கொண்டாடுவதற்கும் உள்ள நிலை.mp3

இன்றைய உலகில் உள்ள இன பேதம் மன பேதம்.mp3

தீவிரவாதத்தால் உடல் சிதைந்தவர்களின் உணர்வை நுகர்ந்தால் வரும் தீமைகள்.mp3

அரசர்கள் (பூதகணங்கள்) உருவாக்கிய மதங்களின் நிலைகள்.mp3

அழித்திடும் உணர்வின் வளர்ச்சியில் மனிதன் தன்னையே அழிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டான்.mp3

மிருகங்களிடமிருந்து கூடத் தப்பலாம், மனிதனிடமிருந்து தப்ப முடியுமா என்றார் குருநாதர்.mp3

ஞானிகள் கொடுத்த உண்மைகள் மறைந்து தீவிரவாதம் வளர்ந்துவிட்டது.mp3

இன்று கத்தி முனையில் இருக்கின்றோம்.mp3

நட்சத்த்திர ஆற்றல் பெற்ற பிருகு ஏன் வீழந்தான்.mp3

தலை வலி வயிற்று வலியை நீக்கத்தான் எம்மிடம் வருகின்றார்கள்.mp3

அரசியல் பேதமில்லாத உலகை உருவாக்க முடியும்.mp3

இந்த விஞ்ஞான உலகில் கால நிலைகள் மாறி விட்டது.mp3

மனிதனின் சிந்தனையில்லாத செயல்கள், டயாணா விபத்து, - மீளும் வழிகள்.mp3

தீவிரவாதம் உருவான நிலை - அதன் உணர்வு நம் வீட்டிற்குள் செயல்படுகின்றது.mp3

அகஸ்தியன், துருவன் ஆற்றல்கள் எப்படி காலத்தால் மறைந்தது.mp3

அரசாட்சி, மக்களாட்சி, தீவிரவாதம், கருச்சிதைவானதை, விபத்தில் இறந்தவர்களை உட்கொள்ளும் நிலை.mp3

ஆலயங்களுக்குள் தீவிரவாதிகளின் செயல்கள்.mp3

சாமி செய்ய முடியாது உங்களை நீங்கள் நம்புங்கள்.mp3

தீமையை நீக்கும் சக்தியை நிச்சயம் உங்களால் பெறமுடியும்.mp3

தீமைகளையும், நோய்களையும் உங்களால் போக்கிக் கொள்ள முடியும்.mp3

எம்மை நம்புகின்றார்கள், யாம் கொடுக்கும் சக்தியை நம்புவதில்லை.mp3

காற்று மண்டலத்திலுள்ள மனித உணர்வின் அலை வரிசைகளின் இயக்கம்.mp3

நாம் சுவாசிக்கும் உணர்வு உடலுக்குள் எப்படி விளைகின்றது.mp3

சாக்கடை அருகே இருந்தால் தியானமிருப்பவர்களை அது இயக்காது.mp3

சுவாசித்த உணர்வு அமிலமாக உடலுக்குள் இயக்கும் நிலை - நண்டுக்கு நரம்பிலை.mp3